ชื่อผู้ใช้ :
   
รหัสผ่าน :
 
 
 
 
 
 
 
              
       
 
 
   
   
ชื่อผู้ใช้ :
 
รหัสผ่าน :
 
     
 
 
 
 
 
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
สถานที่ราชการในจังหวัดมุกดาหาร
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
 


จังหวัดมุกดาหาร

ที่ตั้งและอาณาเขต

               จังหวัดมุกดาหาร  ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศ          สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นแบ่งกั้นพรมแดน  ตั้งอยู่รุ้งที่ 16 - 17 องศาเหนือและ เส้นแวงที่  104 -105 องศาตะวันออก  มีพื้นที่ทั้งหมด 4,339.83 ตร.กม. หรือ 2,712,394 ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร   642 กิโลเมตร       มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง   ดังนี้

              ทิศเหนือ   ติดต่อกับอำเภอนาแก  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  และอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

               ทิศใต้      ติดต่อกับอำเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร  และอำเภอชานุมาน  จังหวัดอำนาจเจริญ

               ทิศตะวันออก  ติดต่อกับแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว  โดยมีแม่น้ำโขงกั้นพรมแดน

                ทิศตะวันตก   ติตต่อกับอำเภอเขาวง  อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ และอำเภอเมยวดี  จังหวัดร้อยเอ็ด

เขตการปกครอง  

           แบ่งเขตการปกครองเป็น 7 อำเภอ  ประกอบด้วย

           1.อำเภอเมืองมุกดาหาร

           2.อำเภอนิคมคำสร้อย

           3.อำเภอหว้านใหญ่

           4.อำเภอดอนตาล

           5.อำเภอคำชะอี

           6.อำเภอหนองสูง

           7.อำเภอดงหลวง

         มี 52 ตำบล  526 หมุ่บ้าน   มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 55 แห่ง ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)1 แห่ง  เทศบาลเมือง 1 แห่ง   เทศบาลตำบล 10 แห่ง   และองค์การบริหารส่วนตำบล 43 แห่ง  (อยุ่ระหว่างการรอประกาศกระทรวงมหาดไทยให้ยกฐานะเป็น เทศบาลตำบล 26 แห่ง)  

 
 
     
 
     
     
     
  หน้าแรก | ผลงาน สถ.จ. มุกดาหาร | สถานที่สำคัญ | ติดต่อ สถ.จ.มุกดาหาร | แผนผังเว็บไซต์ © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๒ โดย บริษัท ดังภูมิ จำกัด