สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร

รับแจ้งข้อมูลทุจริต ประพฤติมิชอบ ไม่บริการประชาชนของพนักงานและลูกจ้าง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร

ปี

Share on Line
Share on Pinterest