กิจกรรมออกตรวจติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณียากจน เจ็บป่วย พิการ อนาถา ปี 2558

กิจกรรมออกตรวจติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณียากจน เจ็บป่วย พิการ อนาถา ปี 2558

 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2558

         นางสาวณัฐชยา ช่างแกะ ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร ออกตรวจติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณียากจน เจ็บป่วย พิการ อนาถา ปี 2558 ณ บ้าน นายนที บุตดาพันธ์ ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล

Share on Line
Share on Pinterest