สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหารร่วมพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และร่วมงาน วันข้าราชการพลเรือน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหารร่วมพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และร่วมงาน วันข้าราชการพลเรือน

 

วันที่ 31 มีนาคม 2558  ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

         สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหารร่วมพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และร่วมงาน วันข้าราชการพลเรือนจังหวัดมุกดาหาร 

Share on Line
Share on Pinterest