สำนักงานส่งเสริมการปกครองทัองถิ่นจังหวัดมุกดาหาร จัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2557

สำนักงานส่งเสริมการปกครองทัองถิ่นจังหวัดมุกดาหาร จัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2557

 

         สำนักงานส่งเสริมการปกครองทัองถิ่นจังหวัดมุกดาหาร จัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2557 เมื่อวันที่ 18 มี.ค.2557 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนมุกดาหาร โดยนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

Share on Line
Share on Pinterest