ผต.พีระพงษ์ มีขันทอง ผต.สถ. เขต 11 ตรวจเยี่ยม อปท. จ.มุกดาหาร

ผต.พีระพงษ์ มีขันทอง ผต.สถ. เขต 11 ตรวจเยี่ยม อปท. จ.มุกดาหาร

 

         นายพีระพงษ์ มีขันทอง ผต.สถ. เขต 11 ลงพื้นที่เขตรับผิดชอบ ตรวจเยี่ยมพร้อมร่วมประชุมนิเทศ แนวทางการปฏิบัติงานกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็ก ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

Share on Line
Share on Pinterest