สถจ.มุกดาหาร เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ "ผู้ว่าพาเยี่ยมวัดสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ ที่วัดป่าวิเวก

สถจ.มุกดาหาร เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ

 

สถจ.มุกดาหาร เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ "ผู้ว่าพาเยี่ยมวัดสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ ที่วัดป่าวิเวก

Share on Line
Share on Pinterest