สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหารได้เข้าร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ พิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหารได้เข้าร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ พิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการ

 

         หัวหน้าสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหารได้เข้าร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ พิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์

Share on Line
Share on Pinterest